شیشه سکوریت

    شیشه سکوریت ، صنعت شیشه قدمتی چهارهزار ساله دارد. امروزه با توجه به نیازهای روزافزون در حال پیشرفت می باشد بزرگ‌ترین مشکل در استفاده از شیشه‌ها، شکنندگی آن است برای مرتفع کردن این مشکل شیشه‌ها را سکوریت می‌کنند فرآیند سکوریت کردن شیشه به این صورت انجام می‌شود