درب اتوماتیک ریلی

    درب اتوماتیک ریلی یکی دیگر از درب های اتوماتیک است. مکانیزم عملکرد درب ریلی بدین‌صورت است که لنگه متحرک درب بر روی یک ریل به سمت چپ و راست حرکت کرده و فضای ورودی را باز می‌کند.