این پروژه مربوط به نصب شیشه سکوریت سیتی استار فولادشهر می باشد که مقدار 640 متر شیشه سکوریت نصب شده است.